Vi är öppna!

MuscaMinecraft har nu öppnat sina dörrar för besökare!

För tillfället har vi två världar:

  • Nyåsen i överlevnadsläge (Vanilla med GriefPrevention)
  • Parkskog i kreativtläge (PlotMe)

Välkommen med! Anslutningsinformationen finns på Kontaktinformation -sidan.